Địt nhau trên nhà lầu cao với anh người yêu tây to cao

Cũng đã nhiều lần với những cái sai của mình. Tôi thấy em đã có vẻ thích những điều mới mẻ  hơn, tôi luôn luôn muốn tạo bất ngờ đối với em. Rồi từ đó tình cảm của mình vẫn luôn hi vọng được những cái đó khiến tôi có thể quên đi những cái khó khăn của mình. Em là người mà tôi luôn muốn gần nhau, những lúc nứng cu em thật chủ động với cái cu của tôi. Điều đó khiến tôi cảm thấy như có thêm động lực để làm việc. Rồi ai cũng khác thôi, nhưng tôi thì không. Tôi luôn tạo cho em sự tin tưởng và chúng tôi làm tình với nhau thật sự rất là đằm thắm. Thật thỏa mãn với những gì em đã mang đến cho tôi.